Ruurd Feenstra

Ruurd Feenstra (1904 - 1974) was een Nederlandse schrijver.

Ruurd Feenstra heeft zowel boeken voor volwassenen als voor kinderen geschreven. Daarnaast schreef hij een aantal schoolboeken voor lagere scholen en eenvoudig voortgezet onderwijs en schreef hij diverse blijspelen. Ruurd Feenstra was aan de AVRO verbonden als hoofd jeugduitzendingen. [1] Hij gaf tevens leiding aan het Avro-radioprogramma 'De Zondagclub', een soort actueel praatprogramma. [2] Daarnaast was hij leraar aan de ambachtschool in Scheveningen.[3]

Alhoewel hij vele boeken heeft geschreven is hij op dit moment vooral nog bekend als de schrijver van de jeugdboekenserie De Discus [4] en de reeks Echo der Eeuwen.

Deze serie(de Discus)is geschreven van 1967 tot 1974
De familie Hiddes woont op een landgoed in Friesland(Nederland) in de buurt van het plaatsje Oudemirdum en dat ligt in het deel van Friesland wat Gaasterland heet.
Professor Hiddes is een briljant atoomgeleerde die zijn tijd ver vooruit is. Hij bedenkt een vliegende schotel, dat vliegt op een door hem ontdekte brandstof. Hij vind ook een soort geweer uit waarmee hij de voertuigen die een elektrisch circuit aanboord hebben kan stil leggen(maar ook verbrandingsmotoren). Een van zijn andere uitvindingen is een ballpointzender met een wereldwijd bereik.
Een stel industriële zakenmensen hebben het op zijn uitvindingen voorzien. En proberen deze via een stel schurken(het Syndicaat genaamd) te laten stelen.
Maar professor Hiddes is niet van plan om deze schurken hun gang te laten gaan en probeert de schurken te ontmaskeren en achter de tralies te krijgen.
 
De serie kwam door het overlijden van Ruurd Feenstra tot een eind in 1974

Veel spanning en avontuur.

Door Bert Benson zijn twee deeltjes(1985 en 1986) geschreven als vervolg op deze serie.
De tekeningen van de discusserie zijn gemaakt door Gerard van Straaten en Huub Slijper

Titels Discus serie

J 0194 De Mannen van de Discus, later herdrukt als J 1194. De cover is wel hetzelfde gebleven.
J 0217 De Discus Slaat toe, later herdrukt als J 1217. De cover is wel hetzelfde gebleven. In de Sneeuwbalserie gedrukt als J 5599
J 0230 De Discus brengt redding, later herdrukt als J 1230. De cover is wel hetzelfde gebleven.
J 1247 De Discus valt aan.
J 1252 De Discus overwint.
J 1256 De Discus in gevaar.
J 1263 De Discus snelt te hulp.
J 1266 De Discus komt terug.
J 1272 De Discus in de strijd
J 1276 De Discus in volle vaart
J 1280 De Discus en de Blauwe Diamant

Door Bert Benson (Sneeuwbalserie)

J 5601 De Discus weer in actie.
J 5602 De Discus kwam, zag en ……!


Covers Discus Serie

 
           

Covers Sneeuwbalserie

   

 


 

Wie was Tjerk Hiddes in het echt?

Tjerk (of Tsjerk) Hiddes de Vries (Sexbierum, 6 augustus 1622Vlissingen, 6 augustus 1666) was een Fries admiraal en zeeheld uit de zeventiende eeuw.

Hij werd als Tjerk Hiddes ("Hiddeszoon") in eenvoudige omstandigheden, als tweede zoon van het arme boerenechtpaar Hidde Sjoerds en Swab Tjeirckdochter, geboren op 6 augustus 1622 te Sexbierum en noemde zich pas later de Vries. Zijn oomzegger, Hidde Sjoerds de Vries, maakte tevens carrière bij de Admiraliteit van Friesland. In 1648 trouwde hij met een Harlinger meisje: Nannetje Atses. Samen gingen ze in Harlingen wonen. Hij begon zijn carrière in de koopvaart en werkte zich in 1654 op tot schipper. Tijdens de Noordse Oorlog in 1658 tegen de Zweden voer hij in dienst bij de Friese Admiraliteit mee in de vloot van admiraal Jacob van Wassenaer Obdam als kapitein van een troepentransportschip: de Judith. Hij onderscheidde zich door het nemen van drie vijandelijke schepen en werd uit erkentelijkheid tot buitengewoon kapitein bij de Friese Admiraliteit benoemd; in de praktijk bleef hij meestal varen als koopvaarder.

In de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog, werd hij op 27 maart 1665 tot gewoon kapitein benoemd. Hij overleefde als kapitein van de d' Elff Steden de Slag bij Lowestoft toen hij zijn schip wist los te kappen uit een groep van drie andere brandende schepen die met hun tuigage verward waren geraakt. Hij onttrok zich zo aan de blaam die vele andere commandanten trof en op 29 juni van dat jaar werd hij benoemd tot luitenant-admiraal van Friesland als opvolger van de gesneuvelde Auke Stellingwerf. Hoewel sterk Oranjegezind zette die provincie zich volledig in voor de oorlogsinspanning en Hiddes kreeg het toezicht over het trainen en tot verdere gereedheid brengen van de vele nieuwe oorlogsschepen die zijn admiraliteit liet bouwen.

In de Vierdaagse Zeeslag was zijn vlaggenschip de Groot Frisia. Hij was tweede in bevel in het eskader van Cornelis Evertsen de Oude. Toen die op de eerste dag sneuvelde, nam Hiddes met succes het commando over en onderscheidde zich vooral in de afsluitende overwinning op de vierde dag.

In de Tweedaagse Zeeslag had hij het onderbevel, onder Johan Evertsen, van de voorhoede, die door de onverwachte aanval van prins Rupert op de eerste dag (4 augustus 1666) uiteengeslagen werd. Hiddes raakte die dag dodelijk gewond toen zijn been werd verbrijzeld en hem een arm werd afgeschoten. Hij verhinderde de vlucht van zijn schip door de bemanning te smeken het hem niet aan te doen op de vlucht te moeten sterven. Het stuurloos geschoten vaartuig dreef echter af naar het westen en vormde voor de op 5 augustus eindelijk weer naar het oosten varende Cornelis Tromp een eerste pijnlijke aanwijzing dat hij zich niet zo ver van de rest van de vloot had moeten verwijderen. Op Hiddes' verjaardag bracht een adviesjacht hem voor Tromps eskader uit naar Vlissingen waar hij diezelfde dag nog stierf in het huis van de equipagemeester Abraham Bisschop, net 44 jaar oud.

Het graf van Tjerk Hiddes is in de Grote Kerk; het praalgraf is verloren gegaan. Hij werd postuum, vier dagen na zijn dood, vader van Tjerk Hiddes de Jongere. Diens moeder, Nannetje Barendsdochter, overleed aan de gevolgen van de bevalling. De Admiraliteit van Friesland zorgde ervoor dat de zoon van Tjerk Hiddes ook als Tjerk gedoopt werd, kende de wees een jaargeld toe gelijk aan een kapiteinswedde en benoemde het joch in de eerst openvallende kapiteinspositie. Tjerk Hiddes jr. zou later ook werkelijk de functie van kapitein uitoefenen. Tjerk Hiddes de Vries werd pas op 16 maart 1667 als luitenant-admiraal opgevolgd door baron Hans Willem van Aylva.

Michiel de Ruyter had een portret van de gesneuvelde Hiddes in zijn voorkamer hangen.

Lofdicht ter nagedachtenis aan Tjerk Hiddes de vries

Tekst van wikipedia

  

About this site. Dit is een verzamelsite over jeugdpockets.
En GEEN verkoop site, als ik iets verkoop doe ik dat op Marktplaats of op een andere Verkoop site.

Jeugdpockets.nl